Daarom Stapel & De Koning

Stapel en de Koning is de onmisbare online bron voor de politiemedewerker. In de kennisbank vindt u alle relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en vele praktische tools op één plek.

Alle vakinformatie in één bron

Stapel & De Koning biedt u actuele informatie over wet- en regelgeving die een politiemedewerker tijdens het werk kan tegenkomen. Uniek zijn de praktijkgerichte besprekingen van wet- en regelgeving en bevoegdheden. Bovendien bevat Stapel & De Koning alle relevante basisinformatie inzake recherche en drugs. Bijzonder zijn de koppelingen vanuit Kompol naar Stapel & De Koning.

Besprekingen

De besprekingen bevatten praktijkgerichte toelichtingen van wet- en regelgeving en bevoegdheden. Een gerenommeerde redactie van experts uit de praktijk zorgt voor een complete en actuele inhoud. Vanuit de besprekingen kunt u makkelijk in één klik naar de wet of regeling waar de bespreking uitleg over geeft.

Drugs

In het onderdeel Drugs vindt u besprekingen van enkele thema’s, waaronder chemische aspecten en het gebruik van drugs. Daarnaast kunt u het stoffenregister en de begrippenlijst raadplegen. In het stoffenregister vindt u informatie over de strafbaarheid, het uiterlijk en gebruiksmethoden van verschillende drugs.

Wet- en regelgeving

In het onderdeel wet- en regelgeving vindt u actuele wetten, besluiten, verordeningen en verdragen, aanwijzingen en circulaires. Alles op alfabetische volgorde en per pagina te doorzoeken. Door de vele verwijzingen kunt u vanaf een wetsartikel in één klik door naar de uitleg van dit betreffende artikel in de bijbehorende bespreking.

Meer dan 100 jaar actueel

In 1905 spraken de politie-inspecteurs Stapel en De Koning af om een leerboek te schrijven. Het resultaat was het Leerboek voor de Politie dat in 1906 in eigen beheer verscheen. Het boek was geschreven voor de opleiding van agenten en voor de gemiddelde politieambtenaar. Stapel en De Koning hebben tot in 1935 de redactie over het Leerboek gevoerd. Daarna bleef het hun naam dragen. Het Leerboek groeide met de tijd mee en wordt een eeuw later, inmiddels als kennisbank beschikbaar, meer dan ooit gebruikt door politiemannen en -vrouwen.

P. Stapel

P. Stapel begon zijn loopbaan in Alkmaar als politie-vrijwilliger en werkte zich via zelfstudie op tot inspecteur. In 1900 werd hij commissaris in Hellevoetsluis en richtte daar de eerste opleiding voor agenten op. Hij begon ook daar kleine boekjes voor de opleiding te schrijven.

J.J.A. de Koning

J.J.A. de Koning was politie-inspecteur in Rotterdam en werd in 1908 commissaris in Hilversum. Hij schreef eerder een boek over het burgerlijk wetboek en was de drijvende kracht achter de eerste school voor de gemeentepolitie, de Model Politievakschool.