Maak kennis met onze redactie

Deze experts zorgen ervoor dat Stapel & De Koning compleet en actueel is

Dhr. A. van Amelsvoort

Politieacademie

Dhr. C.J. van Eekelen

Politieacademie

Dhr. J. Houben

Politie Den Haag

Dhr. J. Jespers

Landelijke eenheid

Dhr. ing. J.W. Karelse

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. mr. M.J. Kruizinga

Dienst Infrastructuur, Landelijke eenheid

Dhr. mr. J.J. Minnaar

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Dhr. A. Ram

Koninklijke Marechaussee

Dhr. J.J. de Vries

Politie Zeeland-West-Brabant

Dhr. mr. S. Wiersma

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. mr. A.M.C.C. Tubbing

Juridisch adviseur omgevingsrecht en handhaving h/o Tubbing Milieuadvies

Onze bekwame auteurs

De link naar uw praktijk

Dhr. A.G. van Amelsvoort

Freelance Adviseur/Docent Politieacademie

Dhr. C. van Amerongen

Politie Eenheid Midden Nederland

Dhr. A.J. Bachofner

Politie Den Haag

Dhr. W.F. Becude

Politie Den Haag

Mw. J.C.M. Boere

Politie Midden-Nederland

Dhr. A. Bommeljé

Inspectie Leefomgeving en Transpo

Dhr. M. Bonthuis

Landelijke eenheid

Mw. A. Brouwer-Stamouli

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. A. Brouwer-Stamouli

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. K. Dekens

Politieacademie

Mw. K.A. van

Engelenhoven

Mw. drs. E. Evertsen – Milieuredacteur

Dhr.W.P.F. Fagel

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. A.D. Gietema

Ministerie van Veiligheid en Justitie

H. Groenendal

Politieacademie

Dhr mr. M.J. Hellendoorn

Defensie

Dhr. W.C.C. Henzen

Defensie

Dhr. M.L. Hordijk

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. J. Houben

Politie Den Haag

Dhr. ing W. Karelse

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. Mr. T.B. Klaasse

Jurist bij de NVWA

Dhr. J.N.A. Klappe

Koninklijke Marechaussee

Dhr. W. Kerkhoff

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. dr. J.B. Lammers

Politie Landelijke eenheid

R. Larooy

Politie Midden-Nederland

Dhr. J.H. Madern

Regionaal Milieuteam, Divisie Regionale Opsporing, Politie Den Haag

Dhr. J. van Manen

Politie Eenheid Oost Brabant

Mw. mr. F. Meertens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. drs. A.J. Meulenbroek

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. J.F.P. Molenaar

Politieacademie

Dhr. mr. J.J. Minnaar

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Dhr. mr. J.F.P. Molenaar

Politieacademie

Dhr. mr. P.J.D.J. Muijen

Hoofdofficier van justitie

Dhr. M. Naber

Landelijke eenheid

F.J.M. Pennings

TMFL

Dhr. H. Prudon

Politie Eenheid Den Haag

Dhr. A. Ram

Koninklijke Marechaussee

Mw. mr. W.W.M. Raspe 

Vreemdelingenrecht.com

Mw. mr. J.A. Rendering

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Dhr. mr. B.F.C. van Rheenen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mw.drs. I. Rispens

Politieacademie

Dhr. prof. mr. P.R. Rodrigues

Instituut voor Immigratierecht Universiteit Leiden

C. van Roosendaal

Politie Zeeland-West-Brabant

Mw. J. van der Sleen

Kinterview

Dhr. mr. A. van de Ruit

Politie Noord Nederland

Dhr. mr. dr. R.M. Schnitker

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Dhr. C.M. Schot

Reaktie

Mw. J. van der Sleen

Kinterview

Dhr. mr. T.J.H. Smits

FIOD

Dhr. L. van Straten

Thematische Recherche (milieu), Politie Oost-Brabant

Mw. Ing. J.A.C. van Velzen

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. J.M. Verheul

Gerechtshof te Amsterdam

Dhr. M. Vos

Dhr J. van der Weerd 

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. A.J. Zeelenberg

Landelijke eenheid

Dhr. mr. G.J. van der Zon BBA

Jurist team milieucriminaliteit, Landelijke eenheid