Maak kennis met onze redactie

Deze experts zorgen ervoor dat Stapel & De Koning compleet en actueel is

Dhr. A. van Amelsvoort

Freelance docent/adviseur rechterlijke macht en politie

Dhr. C.J. van Eekelen

Politieacademie

Dhr. J. Houben

Politie Eenheid Den Haag

Dhr. J. Jespers

Politie Landelijke eenheid

Dhr. ing. J.W. Karelse

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. J.J. Minnaar

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Dhr. A. Ram

Koninklijke Marechaussee

Dhr. J.J. de Vries

Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant

Onze bekwame auteurs

De link naar uw praktijk

Dhr. A.G. van Amelsvoort

Freelance docent/adviseur rechterlijke macht en politie

Dhr. C. van Amerongen

Politie Eenheid Midden Nederland

Dhr. W.F. Becude

Politie Den Haag

Mw. J.C.M. Boere

Politie Eenheid Midden-Nederland

Dhr. A. Bommeljé

Inspectie Leefomgeving en Transpo

Dhr. M. Bonthuis

Politie Landelijke eenheid

Mw. A. Brouwer-Stamouli

Nederlands Forensisch Instituut

Mw. K. Dekens

Politieacademie

Mw. K.A. van Engelenhoven

Mw. drs. E. Evertsen

Milieuredacteur

Dhr.W.P.F. Fagel

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. P.D.M.  de Graaf

Politie Landelijke eenheid, Medior Adviseur Opsporingscommunicatie

H. Groenendal

Voorheen Politieacademie

Dhr mr. M.J. Hellendoorn

Ministerie van Defensie

Dhr. W.C.C. Henzen

Politie Landelijke Eenheid

Dhr. M.L. Hordijk

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. J. Houben

Politie Eenheid Den Haag

Dhr. ing W. Karelse

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. J.N.A. Klappe

Koninklijke Marechaussee

Dhr. W. Kerkhoff

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. R. Koning

Preventiemedewerker

Dhr. dr. J.B. Lammers

Politie Landelijke eenheid

Dhr. J.H. Madern

Politie eenheid Den Haag, Regionaal Milieuteam

Dhr. J. van Manen

Politie Eenheid Oost Brabant

Mw. mr. F. Meertens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. drs. A.J. Meulenbroek

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. J.F.P. Molenaar

Politieacademie

Dhr. mr. J.J. Minnaar

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Dhr. M. Naber

Politie, Landelijke eenheid

Dhr. R. Oude Voshaar BEd

Politieacademie

F.J.M. Pennings

TMFL

Dhr. A. Ram

Koninklijke Marechaussee

Mw. mr. W.W.M. Raspe 

Vreemdelingenrecht.com

Dhr. mr. B.F.C. van Rheenen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Mw.drs. I. Rispens

Politieacademie

Dhr. prof. mr. P.R. Rodrigues

Instituut voor Immigratierecht Universiteit Leiden

Dhr. mr. A. van de Ruit

Politie Eenheid Noord Nederland

Dhr. mr. dr. R.M. Schnitker

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Dhr. C.M. Schot

Reaktie

Mw. drs. J. van der Sleen

Advies- en trainingsbureau Kinterview

Dhr. mr. T.J.H. Smits

FIOD

Dhr. L. van Straten

Politie Eenheid Oost-Brabant, Thematische Recherche (milieu)

Mw. Ing. J.A.C. van Velzen

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. J.M. Verheul

Gerechtshof te Amsterdam

Dhr J. van der Weerd 

Nederlands Forensisch Instituut

Dhr. mr. G.J. van der Zon BBA

Politie Landelijke eenheid team milieucriminaliteit

Dhr. A.J. Zeelenberg

Landelijke eenheid